Bruno Wojtinek

Photo: courtesy Wim Dingemanse

To: Bruno Wojtinek @ Cycling Archives