TI - Raleigh 1973 TI - Raleigh
Photo: courtesy Erik Van Herck

  • To TI - Raleigh 1973 @ Cycling Archives